Συλλογή: Lakshmi Fizzy Bath Salts

Created with all  organic, vegan friendly ingredients in a glass jar or a fully recyclable pouch in 150g or 500g options so you can choose how much or how little to add to your bath.

Lakshmi Āyāta -yellow - I am Abundance. Attracting  in all areas of life, letting go and new beginnings.

Lakshmi Zen - green- I am calming big moods, sensory overload and assisting integration of information and concentration.

Lakshmi Praryāptiḥ - orange - I am for time of trauma, shock and sudden illness, to return to grounded breathing, calm and soothing shock.

Lakshmi Amala - purple -  I am clearing negative energy and protection. Clearing and protecting from unwanted energies and attachments.

Lakshmi Nidrā - blue - I am for assistance with Sleep, deep relaxation or meditation.

Lakshmi Ahimsa - grey - I am for clear and open communication, for moments of low self worth, anger and stress restoring calm and clarity.

Lakshmi Goddess - pink - I am for cycles of change, moon cycles, women’s cycles, moods and connection to the Goddess energy.

Lakshmi Saṃsāra - White - I am for those grieving or suffering the dark night of the soul, returning light and love while holding space and love for self and others. Also for clearing generational and ancestral patterns, personal power and growth.

Lakshmi Ojas - turquoise- I am to support a healthy immune system, calming the sympathetic nervous system and protecting from environmental threats.

Lakshmi Varivovid - ochre - I am to assist the body to handle the difficulties allergies, asthma and hayfever place on the physical body including enduring the intensity of pollen in the air during spring and summer months.

Lakshmi White Sage - Sage green-  I am to assist clear away accumulated negativity in your physical and auric space and leave you feeling vibrant, free, calm, safe and protected.

Lakshmi Sundari - Pink/purple - I am reawakening ones awareness of universal consciousness by reigniting the light within, guiding you to self awareness and reminding you to be adaptable and utilise our unique talents and capabilities. Soak your fears and worries away while raising your own vibration.
13 προϊόντα
 • Lakshmi Zen Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Ahimsa Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Nidrā Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Amala Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Goddess Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Ojas Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Āyāta Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi White Sage Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $11.95
  Τιμή έκπτωσης
  από $11.95
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Sundari Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Christmas Cookie Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  $15.95
  Τιμή έκπτωσης
  $15.95
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Praryāptiḥ Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Saṃsāra Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε
 • Lakshmi Varivovid Fizzy Bath Salts
  Κανονική τιμή
  από $9.50
  Τιμή έκπτωσης
  από $9.50
  Κανονική τιμή
  Τιμή μονάδας
  ανά 
  Εξαντλήθηκε